logo


Basın Bülteni 6 Ocak 2009 PDF Yazdır e-Posta

Bu basın bültenini indirmek için tıklayınız..

 

Basın Bülteni                                                                                                                                                                            06 Ocak 2009

 

 AyrıntılıBilgi

Ergün GÖK

Yönetim Kurulu Başkanı

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

www.bacader.org

0216. 314 14 92

 

BASIN BÜLTENİ

Hepimiz yeni bir yılın 7 üniversite öğrencisi gencimiz için bir son olması haberlerini büyük bir üzüntü ile izledik. Böyle vahim bir olayın özellikle kutlamaların, gelecek için ümit dolu yeni dileklerin yapıldığı bir döneme rast gelmesi mutlaka hassasiyetimizi daha çok arttırmaktadır. Ancak,  bacalardan sızan zehirli gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok ve sıktır. Üstelik kolaylıkla önlenebilir bir husustan dolayı kaybedilen tek bir can bile olsa, kamuoyunun siz değerli basın aracılığı ile uyarılması hepimizin görevidir.

 

Ne yazık ki konuyla ilgili şu ana kadar çıkmış açıklamaların bir çoğu  konunun yapısal neden ve çözümlerinden oldukça uzak kalmaktadır.

 

Yapı ve insan güvenliğinden ısınma verimliliğine kadar birçok konuda önemli bir yapı malzemesi olan baca; inşaat aşamasında gerekli mühendislik ve uygulama detayları ile çözümlendiğinde, bir tehlike’den ziyade ısıtma sisteminin ana damarlarından biri olmaktadır. Günümüzde hala bir duvar elemanı olan tuğla, briket veya standartlara uygun olmayan diğer malzemelerle yapılan bacalar sadece doğalgazda değil tüm yakıt türlerinde yangın, gaz zehirlenmesi, cihazların verimli çalışmaması gibi bir çok problem yaratmaktadır.

 

Her sene kış aylarında ülkemizin çeşitli illerinde yakıt türünden bağımsız(Kömür, odun, doğalgaz vb.) olarak onlarca vatandaşımız yanlış baca imalatlarından hayatını kaybetmekte ve yüzlercesi de zehirlenmekledir. Bu tip haberler artık sıradan haberler haline gelmiş ve toplumun dikkatini ancak toplu bir ölüm olayı çekebilmiştir.

Kontrolün ve denetimin en fazla olduğu doğalgazla çalışan cihazlarda dahi hatalı ve kısa ömürlü baca imalatları yüzünden birçok cana mal olmaktadır.

 

Konuyla ilgili yetkili ve ilgilileri mevcut mevzuat ve standartların doğru uygulanması ve gerekli kanuni ve teknik düzenlemelerin yeniden gözden geçirilerek acilen önlem almaya davet ediyoruz.

 

Son haberle ilgili hemen şu önemli noktaları sizlerle paylaşmak ve gündem dolayısıyla tüm ısıtma cihazı kullanıcılarını sizler vasıtasıyla uyarmak istiyoruz.

 

1-     Haberde “doğalgaz” zehirlenmesi olarak geçen olay, aslında her türlü yakıtın verimsiz yanması sonucu doğal olarak ortaya çıkardığı “karbonmonoksit” gazı zehirlenmesidir.

2-     Hemen her olayda “baca”nın sorumlu tutulduğu bu tip olaylar bazı önlemler ile kolaylıkla önlenebilir.

3-     Çözüm olarak sunulan hermetik cihaz kullanarak en yakın duvardan dumanın

dışarı atılması ilk etapta ölüm olaylarını önlerken hem yaşam mahallerindeki solunan havanın kalitesini düşürerek duman dolayısıyla oluşacak insan sağlığı ve

cevreyi tehlikeye atacak hem de gorsel kirliliğe sebep olacaktır.

Enerji verimliliğini düşündüğümüz bugünlerde de enerji masraflarımız artacaktır.

 

Ne Yapılmalı?

 

1-    Öncelikle standartlara uygun baca malzemeleri kullanılmalıdır. Bu olaydaki gibi  piyasada montaj kolaylığı ve ucuzluğundan dolayı baca bağlantılarında sıklıkla kullanılan esnek borular, ana baca hattını oluşturan ve piyasada “baca tuğlası” olarak geçen malzemelerin kullanımı son derece sakıncalıdır. Bu tip malzemeler zaman içinde kolaylıkla deforme olmakta, özellikle doğalgazdaki asidik ortam, katı ve sıvı yakıtlardaki kurum birikimi ve asit oluşumları ile çok çabuk korozyona uğramakta ve sızdırmaya ve/veya gerekli çekişi sağlamayarak zehirli ve boğucu gazların yaşam mahallinde kalmasına neden olmaktadır. Bunun önüne geçmek için cihaz baca bağlantılarında “rijit” borular kullanılmalı uygunsuz ana baca şaftları standartlara uygun astar bacalarla yenilenmelidir.

2-     Hermetik cihazlar kullanılsa bile bir ortak baca ile çatıdan atılarak duvardan dışarı atımından daha çok verim alınabilir.

3-     Ülkemizde de aslında özellikle hemen hemen tüm baca standartları insan güvenliği ve çevrenin ön planda tutulduğu AB standartları ile uyumlaştırılmış ve bu konudaki tüm yasal zemin hazırlanmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre bacaların CE işareti taşıması zorunludur. Ancak, uygulamada hala ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Dolayısıyla son kullanıcılar, baca montajlarını yapan kişilerin konularında uzman olduklarını sorgulamalı ve hatta ürünleri temin eden firmalardan sertifika istemelidirler.

4-     CO zehirlenmeleri doğalgaz’a has bir durum değildir. Bundan dolayı konutlarda yaşam mahallerinde bulunan her tip yakıcı cihaz için CO dedektörü kullanılmalıdır.

5-     Her türlü yakıt neticede oksijen ile yanar. Dolayısıyla cihazların bulunduğu ortamların yeterli havalandırıldıklarından emin olmak gerekir. Havalandırma menfez veya vantilatörlerin kapatılmaması son derece önemlidir.

 

Zehirlenme olduğunda ilk önlem ne olmalı?

3 anahtar eylem vardır:

1-     Uzaklaştır

2-     Havalandır

3-     Yardım çağır

 

CO zehirlenmesine maruz kalan kişi derhal zehirlendiği ortamdan açık bir alana taşınmalı ve mümkünse oksijen verilmelidir.

 

BACADER’in Rolü

 

BACADER, 2006 yılı sonunda baca sektörünün önde gelen ve standartlara uygunluklarını belgelendirmiş ve taahhüt etmiş firmaları tarafından, piyasadaki bilinç düzeyi ve kaliteyi yükseltmek amacıyla kurulmuştur.

 

Derneğimiz kolaylıkla önlenebilir olan bu tip kazaların meydana gelmemesi için yoğun olarak çalışmaktadır. Gerek yetkili merciler ile işletilmesi gereken prosedürler ve gerekse de kendi iç disiplinimiz ile piyasada baca ürün ve uygulamalarının yürürlükteki standartlara uygunluğu kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. BACADER en azından kendi üyelerine bu konuda ciddi yaptırımlar uygulayarak son kullanıcıların emniyetini korumaktadır.

Ayrıca, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, TSE, EPDK, İmar müdürlükleri ve Gaz dağıtım Şirketleri ortak çalışmalar yürütülmekte, eğitim programları hazırlanmaktadır.

 

BACADER, Avrupa Bacacılar Birliği (ECA)’ nin üyesi olup baca teknolojisi ve mevzuatlarla ilgili uluslararası tecrübenin Türkiye’ye getirilmesinde aracı olmaktadır.

 

Gazbir ile ortak çalışma sonucu Mesleki Yeterlilik Kurumunun verdiği yetki ile baca montaj ve kontrollerini sağlayacak “Bacacı” meslek  standardının yazımı tamamlanmış onaylanmasından sonra en kısa zamanda yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. Bu standardın yürürlüğe girmesinin ardından günümüzde büyük eksik olan baca uzman personeli yetiştirilebilecektir.

 

Üye Logolar

  • adel.jpg
  • BACAMER LOGO (YC).png
  • DBS BACA.jpg
  • ERTAS-HART.jpg
  • OKLAR BACA.jpg
  • ROTEKk.jpg
  • solinox Logo_Turkce.jpg
  • TUBEST .jpg
  • ulker logo.png

Bacader ©
Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği
Tüm Hakları Saklıdır.

XHTML Validity CSS Validity